Резервации

Хотел / Резервации

Общи условия за резервации на сайта на хотел"Ориос"- Приморско


РЕЗЕРВАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ
Настоящите условия за интернет резервации задължават х.Ориос- Приморско да осигури заявената и платена от
клиента резервация според предоставените от клиента чрез резервационния формуляр данни за: име на клиента,
период, брой нощувки, брой възрастни и деца.
В резервацията, под деца се приемат само лицата които нямат навършени 12 години в датата на пристигането.
ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ
Цените на х.Ориос-Приморско са брутни с включено 9% ДДС, курортна такса и застраховка.
Общата дължима сума от клиента се калкулира в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца и от
актуалната ценова оферта. Всички детайли се уточняват по кореспондентски път с представител на хотела.
Хотел Ориос-Приморско запазва правото си да променя цените и специалните оферти в 
зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени
резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.
При извършване на резервации е необходимо да се заплати цялата сума в посочения след резервирането срок по банков път.

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ
В случай на анулиране, неизползване или промяна на вече платена резервация от страна на клиента,
хотел Ориос-Приморско възстановява при поискване заплатената сума, като начислява неустойка в
зависимост от периода на резервацията:
- Период: 26.06.2018г.-29.08.2018г.(включително) - Анулации без неустойка се правят до 14 дни преди датата
на настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на 1 нощувка.
- Период: до 25.06.2018г.(включително) и от 30.08.2018г.(включително) - Анулации без неустойка се правят до
7 дни преди датата на настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на 1 нощувка
При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на
клиента.
При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще
бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.
ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ
Чрез банков трансфер
Плащането на цялата сума трябва да се извърши най-късно в посочения след резервирането срок. След
осъществяване на плащането е необходимо да се изпрати копие от платежното нареждане или вносната бележка на
e-mail: hotelorios@gmail.com. като задължително се впише резервационния номер в основанието за плащане.
При електронно банкиране е необходимо да изпратете детайлите на плащането на e-mail: hotelorios@gmail.com
ВАЖНО!
Ако интернет резервацията не бъде платена в указания срок и при плащане по банков път не е изпратено копие от
документа за плащането, Вашата резервация ще бъде автоматично анулирана от резервационната система.
В случай, че сте възпрепятствани да платите сумата за извършена вече интернет резервация, моля уведомете ни на
e-mail:hotelorios@gmail.com или на телефон: +359 879101012. При неспазване на това условие, х.Ориос-
Приморско е в правото си да търси отговорност и неустойки за извършени и неплатени резервации!
При резервации с начална дата следващия ден е препоръчително да се избере плащане с дебитна/кредитна карта,
тъй като това ускорява процеса на обработка на резервацията.
Настоящите условия важат за всички резервации извършени през интернет сайта: www.hotelorios.bg
Моля, адресирайте Вашите въпроси, свързани с интернет резервации до e-mail: hotelorios@gmail.com или позвънете
на телефон: +359 879101012